“GENOCIDE means any of the acts committed with intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group.”

        UN Genocide Convention

Resursi

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu raspolaže značajnim bibliotečkim fondom, koji sačinjavaju brojna relevantna djela poznatih domaćih i svjetskih autora iz oblasti istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, historije, sociologije, kao i drugih naučnih oblasti. Knjige su na bosanskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. U toku je realizacija projekta proširivanja bibliotečkog fonda Instituta, koji se, između ostalog, ostvaruje i saradnjom sa drugim bibliotekama.

PDF KNJIGE


Smail Čekić

Dejtonski (mirovni) sporazum - legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 1
Dejtonski (mirovni) sporazum - legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 2
Dejtonski (mirovni) sporazum - legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini, Knjiga 3

Smail Čekić

Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini

Kjell Arild Nilsen
(S norveškog preveo Dr. Rasim Muratović)


MILOŠEVIĆ U RATU I U HAGU -dokumentacija-

Rasim Muratović

Genocid u Ahmićima 1993.

Rasim Muratović

Holokaust nad Jevrejima i Genocid nad Bošnjacima

Fikret Bečirović

Kulturna polivalentnost i apsurd zločina u Bosni i Hercegovini

Sabahudin Šarić

Velikosrpska ideologija

Smail Čekić, Muhamed Šestanović, Merisa Karović i Zilha Mastalić-Košuta

Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (1-351 str.)
Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (351-867 str.)

Svjedočenje ambasadora Arrie

Genocid u kontinuitetu

Zbornik radova s Okruglog stola, održanog 26. januara 2011. u Goraždu povodom 26. januara 1942 – Dana sjećanja na genocid u Gornjem Podrinju

Sjećanje, opomene i poruke

Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “BOSANSKI RAT” Dobrice Ćosića, održane 3. maja 2012. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu

Ćosićev rat

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Bihaću od 22. - 24. septembra 2000.

Zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995.

Muharem Kreso

Iskustva odbrane Bosne i Hercegovine

Presuda Međunarodnog suda pravde

P R E S U D A MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE: BOSNA I HERCEGOVINA PROTIV SRBIJE I CRNE GORE, 26. februar 2007.

Zbornik radova

Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995.

NASTANAK, RAZVOJ I FUNKCIONISANJE INSTITUTA za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 1992-2013.

Monografija Instituta

Rasim Muratović

       
BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE
(knjiga I)

       
BOSNA U BERGENSKIM VREMENIMA / BOSNIA I BERGENS TIDENDE
(knjiga II)

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, održane u Potočarima (Srebrenica) od 10. – 11. jula 2009.

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (knjiga I)

GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI – POSLJEDICE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE (knjiga II)

         
Smail Čekić
Research of Genocide Victims,
with a special emphasis on Bosnia and Herzegovina


   
Smail Čekić
ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA GENOCIDA,
SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINUSmail Čekić
Agresija Na Republiku Bosnu i Hercegovinu: Planiranje, Priprema, Izvodjene
      DIO I & DIO II


Smail Čekić
The Aggression Against The Republic Of Bosnia And Herzegovina: Planning, Preparation, Execution
                                          PART I & PART II

Rasim Muratović

Moć i nemoć države blagostanja

Smail Čekić, Muhamed Šestanović, Merisa Karović i Zilha Mastalić-Košuta

Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (1-351 str.)
Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi (351-867 str.)


NAUČNI RADOVI