“GENOCIDE means any of the acts committed with intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group.”

        UN Genocide Convention

O Nama

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava iz Sarajeva je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina.

Institut je formiran 4. septembra 1992. na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj 16/92), koja je potvrđena na sjednici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, 1. juna 1994 (“Službeni list Republike Bosne i Hercegovine”, broj 13/94). Sjedište Instituta je u Sarajevu. Institut je članica Univerziteta u Sarajevu.


Djelatnost Instituta usmjerena je naročito na istraživanje:

 • Planiranja, pripremanja, započinjanja i/ili vođenja agresorskog rata ili rata kojim se krše međunarodni ugovori, sporazumi ili garancije ili učestvovanje u nekom zajedničkom planu ili zavjeri za izvršenje bilo kog od navedenih djela;
 • Povreda ratnih zakona i ratnih običaja; ubistvo, zlostavljanje ili odvođenje na prinudni rad ili za koji drugi cilj civilnog stanovništva okupirane teritorije ili u okupiranu teritoriju; ubistvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili lica na umoru; ubijanje talaca; pljačkanje javne ili privatne imovine; namjerno razaranje gradova ili sela ili pustošenje neopravdanim vojnim potrebama;
 • Genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva; ratnih zločina protiv ranjenika i bolesnika; ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika; organizovanja grupa za podsticanje na izvršavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina; protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja; protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu; upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe; povreda parlamentara; surovo postupanje sa ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima; neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika; uništavanja kulturnih i historijskih spomenika; podsticanja na agresorski rat; zloupotreba međunarodnih znakova; rasne i druge diskriminacije; zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu; međunarodni terorizam; ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom; uzimanje talaca, kao i druge teške povrede pravila međunarodnog prava.


Članovi Naučnog vijeća su:

 • Dr. Rasim Muratović, naučni savjetnik - predsjedavajući;
 • Doc. dr. Fikret Bečirović, viši naučni saradnik - član;
 • Dr. Meldijana Arnaut Haseljić, naučni saradnik - član;
 • Dr. Ermin Kuka, naučni saradnik - član;
 • Mr. Sabahudin Šarić, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Sabina Subašić-Galijatović, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Amir Kliko, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Mesud Šadinlija, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Alma Hajrić-Čaušević, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Zilha Košuta, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Merisa Karović-Babić, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik - član;
 • Mr. Almir Grabovica, viši stručni saradnik - član.